ISO 9001 a 27001

Na začátku roku 2002 se společnost rozhodla provést certifikaci systému jakosti QMS podle ČSN EN ISO 9001:2001
s předpokládaným termínem certifikačního řízení v listopadu 2002. Hlavním důvodem byla snaha o vytvoření kontrolovatelných podmínek pro zajištění maximální bezpečnosti dat klientů společnosti.

Na spolupráci při zavádění systému řízení a jeho přípravy k certifikaci podle ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS) byla vybrána firma Qconex v.o.s. Praha. Ta spolupracovala hlavně na tvorbě řídicí dokumentace, tj. příručce QMS a navazujících směrnic. Dále provedla teoretické a praktické vyškolení pracovníku společnosti. Tři pracovníci byli vyškoleni pro funkci interních auditorů
s vydaným osvědčením uznávaným certifikačními orgány.

Na konci listopadu 2002 se uskutečnila závěrečná prověrka připravenosti zavedeného systému jakosti k certifikačnímu řízení.

Ve dnech 16. -17. 12. 2002 byla společnost certifikována firmou
Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA) a byl ji vystaven certifikát č. 280430 pro činnost Marketingové studie farmaceutického trhu, prognózy a analýzy dat.
Každoročně prováděné interní audity jsou realizovány vlastními pracovníky společnosti nebo prostřednictvím externí firmy.
Přehled interních auditů
Datum Firma
27.11.2002 Qconex v.o.s.
03.09.2003 Qconex v.o.s.
27.05.2004 Qconex v.o.s.
27.04.2005 Qconex v.o.s.
07.12.2006 Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.
22.11.2007 Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.
19.11.2008 Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.
19.08.2009 Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.
29.06.2010 A1Q, s. r. o.
19.10.2011 A1Q, s. r. o.
10.10.2012 A1Q, s. r. o.
12.11.2013 A1Q, s. r. o.
21.10.2014 A1Q, s. r. o.
3.-4.9.2015 A1Line, s. r. o.
18.-19.10.2016 A1Line, s. r. o.
10.-11.10.2017 A1Line, s. r. o.
04.01.2019 Top Solution, s. r. o.
07.10.2019 Top Solution, s. r. o.
23.09.2020 Top Solution, s. r. o.
29.09.2021 Top Solution, s. r. o.
21.09.2022 Top Solution, s. r. o.
20.09.2023 Top Solution, s. r. o.
Externí audity a ostatní pravidelné kontrolní návštěvy byly prováděny společností Lloyd´s Register Quality Assurance a probíhaly dle standardu ISO 9001:2001. Do roku 2005 byly kontrolní audity prováděny po 12 měsících, od roku 2006 po 9 měsících.
V roce 2009 byl proveden audit již dle standardu ISO 9001:2008 s platností do 31. 12. 2011.
Přehled externích auditů
Datum Poznámka
16.-17.12.2002 Certifikační audit
01.10.2003 Dozorový audit
18.06.2004 Dozorový audit
06.05.2005 Dozorový audit
27.03.2006 Recertifikační audit
03.12.2007 Dozorový audit
28.11.2008 Recertifikační audit
19.10.2009 Certifikace dle standardu ISO 9001:2008 (podle normy ČSN EN ISO 9001:2009)
01.-02.09.2010 1. stupeň certifikačního auditu QISMS
29.11.-01.12.2010 2. stupeň certifikačního auditu QISMS
23.-24.11.2011 Dozorový audit
01.-02.11.2011 Dozorový audit
27.11.-28.11.2013 Recertifikační (+transfer) audit
18.-19.11.2014 Dozorový audit
23.-24.09.2015 Dozorový audit + transfer 27001:2014
21.-22.11.2016 Recertifikační audit
15.-16.01.2018 Dozorový audit
21.-22.01.2019 Dozorový audit
11.-13.11.2019 Recertifikační audit
10.-11.11.2020 Dozorový audit
02.-03.11.2021 Dozorový audit
23.-24.11.2022 Recertifikační audit
21.-22.11.2023 Dozorový audit
Z nálezů všech auditů byly provedeny záznamy o neshodách a realizována nápravná a preventivní opatření, jejichž cílem bylo maximální zkvalitnění všech procesů s hlavním cílem, kterým je zabezpečení maximální ochrany dat. Na základě průběžného vyhodnocování konkrétních úkolů, reklamací, podnětů a stížností, hodnocení dodavatelů a dalších podkladů jsou realizována nápravná a preventivní opatření, jejichž cílem je zvýšení kvality všech procesů ve společnosti.

V roce 2002 byl vystaven certifikát č. 280430 pro činnost Marketingové studie farmaceutického trhu, prognózy
a analýzy dat.
Po rozdělení firmy INFOPHARM, a. s. získala Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. v roce 2006 certifikát
č. PRA0004171 pro činnost Prognózy a analýzy dat.
Přehled platností získaného certifikátu
číslo Název Norma Platnost
280430 Marketingové studie farmaceutického trhu, prognózy a analýzy dat
(INFOPHARM, a. s.)
ČSN EN ISO 9001:2001 17.12.2002 – 31.12.2005
PRA0004171 Prognózy a analýzy dat
(Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
ČSN EN ISO 9001:2001 10.04.2006 – 31.12.2008
PRA0004171 Prognózy a analýzy dat
(Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
ČSN EN ISO 9001:2001 01.01.2009 - 13.11.2010
PRA0004171 Prognózy a analýzy dat
(Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
ČSN EN ISO 9001:2009 21.10.2009 - 31.12.2011
PRA0004171/A Prognózy a analýzy dat
(Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
ČSN EN ISO 9001:2009 04.01.2011 - 03.01.2014
PRA0004171/B Prognózy a analýzy dat
Prohlášení o aplikovatelnosti verze 2
(Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
ISO/IEC 27001:2005 04.01.2011 – 03.01.2014
CZ003284-1 Prognózy a analýzy dat
(Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
ČSN EN ISO 9001:2009 04.01.2014 – 03.01.2017
CZ003285-1 Prognózy a analýzy dat
Prohlášení o aplikovatelnosti verze 3
(Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
ISO/IEC 27001:2006 04.01.2014 – 03.01.2017
CZ003285-2 Prognózy a analýzy dat
Prohlášení o aplikovatelnosti verze 4
(Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
ISO/IEC 27001:2014 04.01.2017 – 03.01.2020
CZ008628-1 Hromadné zpracování dat
(Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
ČSN ISO/IEC 27001:2014 04.01.2020 - 03.01.2023
CZ008627-1 Hromadné zpracování dat
(Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
ČSN EN ISO 9001:2016 04.01.2020 – 03.01.2023
CZ011226 Hromadné zpracování dat
(Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
ČSN ISO/IEC 27001:2014 04.01.2023 - 03.01.2026
CZ011225 Hromadné zpracování dat
(Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
ČSN EN ISO 9001:2016 04.01.2023 – 03.01.2026
Ve dnech 27. – 28.11.2013 byl úspěšně proveden první recertifikační audit společností:
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Naše společnost si uvědomuje důležitost zajištění bezpečnosti informačních systémů a dat, které využívá,
proto se rozhodla zavést systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle ČSN ISO/IEC 27001.

Smyslem zavedení tohoto systému je stanovit cíle, požadavky, zásady a opatření, která mají zajistit ochranu a minimalizovat rizika.

Závěrem lze konstatovat, že smyslem veškerého úsilí se zavedením a získáním certifikátu dle mezinárodních norem
ISO 9001:2016 a ISO 27001:2014 je prokázání maximálního důrazu na bezpečnost dat našich klientů a na kvalitu poskytovaných služeb.