Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.

Jsme ryze českou rodinnou společností jejíž základy sahají až do roku 1991, kdy Okresní úřad v Jičíně dne 07.02.1991 vydal rozhodnutí o registraci předmětu podnikání – aplikace softwaru pro osobní počítače IBM PC – softwarová, poradenská, aplikační a pedagogická činnost (výuka programování, výpočetní techniky a informatiky) pro ing. Františka Podzimka, CSc., pod obchodním názvem FRPO – ing. František Podzimek, CSc. Tímto dnem byla zahájena podnikatelská činnost v oboru informačních technologií a založena obchodní značka FRPO.

Orientace na farmaceutický průmysl začala v roce 1993, kdy byl pro společnosti Slovakofarma, a. s., Hlohovec a Léčiva, a. s., Praha vyvinut ekonomicko-bilanční systém FARMAKO a objednávkový systém Bilance 93.

V roce 1994 byla zrealizována první samostatná modemová síť ve farmacii mezi výrobci a tím byl úspěšně zahájen projekt týdenního monitoringu zásob v distribuci.

V roce 1995 byl zahájen projekt Marketing 95 (předchůdce dnešní datové sběrné pošty) pro zpracování prodejních dat na konečného spotřebitele. Prvním uživatelem byla společnost Sandos Ph. Services AG. Praha.

Společnost s ručením omezeným FRPO byla založena společenskou smlouvou ze dne 29.07.1996. Do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10425, zapsána dne 23.08.1996.

V roce 1998 jsme farmaceutickým společnostem nabídli komplexní službu – sběr, vyhodnocení a zpracování dat o prodejích přípravků na konečné spotřebitele, tzv. datová sběrná pošta – DSP INFOPHARM®. V následujících letech se sběr, zpracování a vyhodnocení prodejních dat DSP pro farmaceutické firmy v České a Slovenské republice stalo rozhodující činností společnosti.

Mezi léty 2001 až 2005 byla DSP INFOPHARM® součástí společnosti INFOPHARM, a. s. a 16.01.2006 rozhodnuto o ukončení činnosti divize Data Agency a převedení aktivit všech zaměstnanců na sesterskou společnost FRPO, spol. s r. o.

Společnost FRPO, spol. s r. o., se sídlem v Nové Pace se ještě na konci roku 2005 přejmenovala na Data Agenturu INFOPHARM, s. r. o.

V létě 2007 opustila společnost prostory 4D centra v Kodaňské ulici 1441/46 v Praze 6 a vybudovala nové kanceláře na Nové Harfě v ulici Pod Harfou 933/86, blok E5/1033 v Praze 9 ve Vysočanech.

V září roku 2010 bylo v regionální kanceláři v Nové Pace vlastními prostředky společnosti vybudováno vzdělávací centrum k širokému využití pro různé druhy vzdělávání, od individuálních kurzů, přes uzavřené firemní aktivity až pro vzdělávání pro širokou veřejnost.

V roce 2013 jsme našim zákazníkům představili nové moderní komplexní řešení online:
iMOS - integrovaný Marketingový a Obchodní Systém k monitoringu prodejů a zásob v distribuční síti a to s principem: „Přihlas se, zvol si požadovaný výstup a prohlédni si data“.

V následujících letech 2014 – 2018 jsme následně představili další online systémy:
iMIKS – integrovaný Manažerský, Informační a Kontrolní systém,
iMEV – interní Modul k Evidenci Vzorků,
iMAP – internetový Modul k Analýze národních Pharma dat.

V roce 2019 jsme představili nový projekt OPEN DATA INFOPHARM®.

Předmět podnikání

Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Specializovaný maloobchod

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE


Datum zápisu: 23.08.1996
Obchodní firma: Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.
Sídlo: Nová Paka, Husitská 1213, okres Jičín, PSČ 509 01
Identifikační číslo: 252 55 517
Právní forma: Společnost s ručením omezeným, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10425

SPOLEČNOST VLASTNÍ TYTO WEBOVSKÉ DOMÉNY

www.infopharm.eu
www.infopharm.cz
www.frpo.eu
www.frpo.cz
www.data-agentura.eu

Naše certifikace ISO

Na začátku roku 2002 se společnost rozhodla provést certifikaci systému jakosti QMS podle ČSN EN ISO 9001:2001 s předpokládaným termínem certifikačního řízení v listopadu 2002. Hlavním důvodem byla snaha o vytvoření kontrolovatelných podmínek pro zajištění maximální bezpečnosti dat klientů společnosti.

Na spolupráci při zavádění systému řízení a jeho přípravy k certifikaci podle ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS) byla vybrána firma Qconex v. o. s. Praha. Ta spolupracovala hlavně na tvorbě řídicí dokumentace, tj. příručce QMS a navazujících směrnic. Dále provedla teoretické a praktické vyškolení pracovníku společnosti. Tři pracovníci byli vyškoleni pro funkci interních auditorů s vydaným osvědčením uznávaným certifikačními orgány.

Na konci listopadu 2002 se uskutečnila závěrečná prověrka připravenosti zavedeného systému jakosti k certifikačnímu řízení.

Ve dnech 16. - 17.12.2002 byla společnost certifikována firmou Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA) a byl ji vystaven certifikát č. 280430 pro činnost Marketingové studie farmaceutického trhu, prognózy a analýzy dat.

Každoročně prováděné interní audity jsou realizovány vlastními pracovníky společnosti nebo prostřednictvím externí firmy.

Externí audity a ostatní pravidelné kontrolní návštěvy byly prováděny společností Lloyd´s Register Quality Assurance a probíhaly dle standardu ISO 9001:2001. Do roku 2005 byly kontrolní audity prováděny po 12 měsících, od roku 2006 po 9 měsících. V roce 2009 byl proveden audit již dle standardu ISO 9001:2008 platností do 31.12.2011.

Z nálezů všech auditů byly provedeny záznamy o neshodách a realizována nápravná a preventivní opatření, jejichž cílem bylo maximální zkvalitnění všech procesů s hlavním cílem, zabezpečením maximální ochrany dat. Na základě průběžného vyhodnocování konkrétních úkolů, reklamací, podnětů a stížností, hodnocení dodavatelů a dalších podkladů jsou realizována nápravná a preventivní opatření, jejichž cílem je zvýšení kvality všech procesů ve společnosti.

V roce 2002 byl vystaven certifikát č. 280430 pro činnost Marketingové studie farmaceutického trhu, prognózy a analýzy dat. Po rozdělení firmy INFOPHARM, a. s. získala Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. v roce 2006 certifikát č. PRA0004171 pro činnost Prognózy a analýzy dat.

Pro společnost a její klienty je velmi důležité zajištění bezpečnosti informačních systémů a dat, které zpracovává. Proto byl v roce 2010 zaveden systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle ČSN ISO/IEC 27001. Smyslem zavedení tohoto systému bylo stanovit cíle, požadavky, zásady a opatření, která mají zajistit ochranu a minimalizovat rizika ztráty informací. Na konci roku 2010 byl systém managementu informací schválen společností Lloyd´s Register Quality Assurance podle standardu ISO/IEC 27000:2005.

Ve dnech 27. - 28.11.2013 byl úspěšně proveden první recertifikační audit společností BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Poslední RECERTIFIKAČNÍ AUDIT proběhl v naší společnosti ve dnech 23. - 24.11.2022.

Závěrem lze konstatovat, že smyslem veškerého úsilí se zavedením a získáním certifikátu dle mezinárodních norem ISO 9001:2016 a ISO 27001:2014 je prokázání maximálního důrazu na bezpečnost dat našich klientů a na kvalitu poskytovaných služeb.

Budoucnost

V dalším období se společnost bude orientovat na zabezpečení datového servisu o stavu prodeje a zásob léků, OTC, potravinových doplňků, kosmetiky, zdravotnického materiálu apod.
v distribuční síti pro farmaceutické výrobce a dovozce.

Zaměří se na tyto hlavní cíle:
 DSP – monitoring prodeje
 DSP – monitoring zásob
 Geomarketing – Pharmapa/e-Pharmapa
 Kvalitní servis klientům
 Vývoj aplikačního softwaru

Reference

Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. se zabývá zpracováním farmaceutických dat již od roku 1991 a za tu dobu poskytla své služby pro více než 100 společností. Našich služeb využily nebo využívají např. tyto společnosti:

+pharma Česká republika, s. r. o. 4 LIFE Pharma CZ, s. r. o. Abbott Laboratories, s. r. o. Abbott Laboratories Slovakia, s. r. o.
Abbott Products, s. r. o. AbbVie, s. r. o. Actavis CZ, a. s. Alcon Pharmaceuticals (Czech republic), s. r. o.
ALFASIGMA CZECH, s. r. o. ALFASIGMA Czech, s. r. o. (SK) Allergan CZ, s. r. o. Alpen Pharma CZ, s. r. o.
Amgen, s. r. o. Annabis, s. r. o. APOTEX (ČR), spol. s r.o. AstraZeneca Czech Republic, s. r. o.
Axellus, s. r. o. Beiersdorf Slovakia, s. r. o. Beiersdorf spol. s r.o. BELUPO léky a kosmetika, s. r. o.
Benemedo, s. r. o. Berlin-Chemie/A. Menarini Česká republika, s. r. o. Berlin-Chemie/A. Menarini Distribution Slovakia, s. r. o. Biomedica, spol., s. r. o.
BIOTIKA BOHEMIA spol. s. r. o. BIOTTER PHARMA, s. r. o. Boehringer Ingelheim, spol. s. r. o. Bristol-Myers Squibb, s. r. o.
Sebadex SE ConvaTec Česká republika, s. r. o. CutisHelp Europe, s. r. o. Data System Solutions, s. r. o.
Delpharmea Nutraceuticals SK, s. r. o. Delpharmea Nutraceuticals, a. s. Dr. Müller Pharma, s. r. o. Dr. Müller Pharma Slovakia, s. r. o.
DR.THEISS CZ, s. r. o. EBEWE Pharma Ges.m.b.H,Nfg.KG EUROPLANT, s. r. o. Essity Czech Republic, s. r. o.
Essity Slovakia, s. r. o. EVER Neuro Pharma GmbH EWOPHARMA, spol., s. r. o. Exeltis Czech, s. r. o.
FARMAX Slovakia, a. s. FAVEA Plus, a. s. FERRING Pharmaceuticals CZ, s. r. o. Gedeon Richter Marketing ČR, s. r. o.
Generica, s. r. o. GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o. GlaxoSmithKline, s. r. o. GREEN-SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s.
Helvetia Pharma, a. s. Herb – Pharma SK, s. r. o. HERB-PHARMA Czech, s. r. o. Herbacos Recordati, s. r. o.
Herbamedicus, s. r. o. HERBEX CZECHIA, spol., s. r. o. HERBEX, spol., s. r. o. HERO CZECH, s. r. o.
Hero Slovakia, s. r. o. IBI – International, s. r. o. IBSA PHARMA, s. r. o. Imunoglukan CZ, s. r. o.
IMS Health, a. s. inPharm, s. r. o., Jage, s. r. o. Johnson & Johnson spol. s r.o. (SK)
Johnson & Johnson, s. r. o. Kimberly-Clark, s. r. o. Krewel Meuselbach, s. r. o. (SK) Léčiva Praha
Lemonade, s. r. o. LEROS spol. s r.o. MARK DISTRI, spol. s r.o. MEDA Pharma, s. r. o.
MEDAC, spol. s r.o. Mediate, s. r. o. MedicProgress, a. s. Medindex, spol., s. r. o.
MEDIREL-SLOVAKIA, s. r. o. Megafyt Pharma, s. r. o. Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. Mölnlycke Health Care, s. r. o.
Montrose Pharma, s. r. o. MTE spol. s r.o. Neofyt spol., s. r. o. Nestlé Česko, s. r. o.
Novartis, s. r. o. Noventis, s. r. o. Novo Nordisk, s. r. o. OBRA SK, s. r. o.
OMEGA ALTERMED, s. r. o. (SK) OMEGA ALTERMED, a. s. OTC United, spol. s r.o. Parental, a. s.
Patron ca, s. r. o. Pfizer, spol. s r.o. Pharma Nord Praha, s. r. o. Pharma Nord Slovensko, s. r. o.
PLEURAN, s. r. o. PLIVA, s. r. o. PRO.MED.CS Praha, a. s. PROM.MEDIC.SK spol. s r.o.
ProPharma, s. r. o. Qpharma, s. r. o. Roche, s. r. o. RosenTrade, a. s.
Salutem Pharma, s. r. o. sanofi-aventis, s. r. o. SCA Hygiene Products, s. r. o. SCA Hygiene Products, s. r. o. (SK)
SEVAPHARMA, a. s. Simply You Pharmaceuticals, a. s. Slovakofarma Hlohovec Svorto, s. r. o.
SVUS Pharma, s. r. o. T Care, s. r. o. Targa Team, a. s. TEREZIA COMPANY, s. r. o.
TEVA Pharmaceuticals CR, s. r. o. TOPNATUR, s. r. o. TZMO Czech Republic, s. r. o. UNTRACO, v.o.s.
URGO-MEDCOM, s. r. o. UROCONT, s. r. o. Ursapharm spol., s. r. o. Valeant Czech Pharma, s. r. o.
Valentis CZ, s. r. o. Valtix Pharma, s. r. o. Variopharma, s. r. o. VEGALL pharma, s. r. o.
VH Cosmetics, s. r. o. Vitabalans CZ, s. r. o. Vitabalans SK, s. r. o. Vivaco, s. r. o.
Walmark, a. s. Walmark spol. s r.o. (SK) Wörwag Pharma GmbH Wörwag Pharma GmbH & CO. KG (SK)
Zentiva, a. s.